Måloppnåelse – riktig fokus

Mange kjenner seg nok igjen her, at man har satt seg ett eller flere mål som man rett og slett ikke klarer å innfri. Det kan være i jobbsammenheng, privat eller kanskje på idrettsbanen. Personlig har jeg både gode og dårlige erfaringer med det å jobbe med måloppnåelse. Men det som uansett er viktig, er […]

Les Mer

Stress rammer oss forskjellig

Vi kjenner nok alle sammen til, situasjoner hvor vi føler oss stresset. Det kan være i mange forskjellige situasjoner og settinger, men i jobbsammenheng er det kanskje mest vanlig. Men det kan også skje i alle typer situasjoner, eller om man vet at noe spesielt skal skje – noe som man kanskje ikke har helt […]

Les Mer

Si fra når det ikke er okey

Dette med å varsle, er slett ikke noen enkel sak. Enten om det er som medarbeider, eller leder.

Les Mer

Takhøyde oss mennesker i mellom

Dette med å ha takhøyde, blir ofte brukt i forskjellige sammenhenger. Jeg synes ordet er dekkende, om det bare blir brukt på den riktige måten.

Les Mer

Forskjellsbehandling

Dette ordet er ofte negativt ladet, og absolutt ikke noe man skal drive med.

Les Mer

Mennesker trenger tilbakemeldinger

Vi mennesker trenger stadige tilbakemeldinger, vi trenger rett og slett noen som forteller oss hvordan de opplever oss.

Les Mer

Hva en leder bør tenke gjennom

Hva som er en god leder, er ikke lett å definere. Men slik jeg ser det er det noen fellesnevnere, uansett type bransje og organisering.

Les Mer

Handikapp skal ikke føre til forskjellsbehandling

I Norge er det ulovlig å forskjellsbehandle folk basert på hudfarge, seksuell preferanse, kjønn og annet. Likevel vet man at dette foregår, i det skjulte. Ofte er det ikke å enkelt å oppdage ettersom den potensielle arbeidsgiver kan komme oppgi andre grunner til at vedkommende ikke ble ansatt. I forhold til handel, kjøp av varer […]

Les Mer

En god leder

Jeg har selv vært leder for en del år tilbake, og vet hva det kreves for å lykkes. Jeg må innrømme at det til tider var tøffe tak, og som alle andre gjorde jeg en del feil.

Les Mer

Samarbeid

Det å kunne samarbeide, er viktig nesten i alle mulige sammenhenger. Det er jo helt sentralt både i jobbsammenheng, i familien, i idrettslaget.

Les Mer