Baksnakking på arbeidsplassen

Jeg velger å ta opp dette tema i en egen artikkel, fordi problemet jevnt over faktisk er ganske stort på norske arbeidsplasser. Jeg kunne ha utvidet det til å gjelde baksnakking generelt i samfunnet, men jeg tror bildet er ganske likt også utenfor arbeidsplassen. Det å bruke tid på å snakke om mennesker, og ikke til mennesker – er både umoralsk og totalt bortkastet tid uansett i hvilken setting vi snakker om. Jeg har mange år bak meg i arbeidslivet, både som ansatt, leder, verneombud og tillitsvalgt. Jeg har derfor mye erfaring i det å jobbe med arbeidsmiljø, og vet hvor vanskelig det kan være å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for oss alle. Men om en bedrift eller avdeling/team ikke klarer å skape trivsel, ja da vil de på sikt slite både med kvalitet, stabilitet og til slutt økonomi.

Et lederansvar

Til syvende og sist er lederen ansvarlig for alt som skjer, og for den saks skyld ikke skjer – på en arbeidsplass. De bedriftene som har et godt HMS-system, skal avdekke forhold som baksnakking gjennom vernerunder og kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljø. Leder i samarbeid med verneombud og eventuelt tillitsvalgt, er de personene som i samarbeid kan løse slike problemer. Det kan til tider være en krevende jobb som må nedlegges, og det er en leders plikt å følge opp og eventuelt sanksjonere om det skulle være behov for det.

Tabu og krever ofte stor innsats

Tabu og krever ofte stor innsats

Det finnes mange eksempler på at baksnakkingen er kjent, men at den ikke blir tatt tak i hverken fra leder(e), verneombud eller tillitsvalgt. Omfanget kan så klart variere, til å gjelde en person til nær sagt hele staben. Det at baksnakking ofte er tabubelagt og ressurskrevende å tak i, resulterer ofte i at det ikke gjøres noe med problemet.

Forskning viser at baksnakking ofte er årsaken til sykemeldinger, noe som er svært alvorlig og tragisk for den det gjelder – men også kostbart for bedriften. Det som kan defineres som baksnakking, er når man snakker negativt om en tredjeperson som ikke er tilstede.

Sladder er kanskje mer riktig å kalle det, snarere enn nyheter. Men de fleste av oss er altså skrudd sammen slik, at vi er opptatt av og liker å snakke om hva andre gjør eller ikke gjør. Dette kan være både i jobbsammenheng, eller i helt private settinger. Jo mer «spennende og oppsiktsvekkende» sladderen er, desto mer snakkes det om den.

Kan ende med selvmord

Kortere eller lengre sykefravær er alvorlig nok for den det gjelder, men det finnes faktisk tilfeller hvor folk som har blitt utsatt for baksnakking – har tatt sitt eget liv. Baksnakking er helt klart mobbing, uansett hva som er motivet eller hensikten med snakket som skjer. Senere skal vi gå mer konkret inn på hva som kan gjøres, for å få en arbeidsplass uten dette problemet. Mange ledere sier de ikke var klar over problemet, men etter min mening forteller det meg om en leder som ikke kjenner sin avdeling og medarbeidere godt nok. Hele 98 prosent av medarbeidere som ble spurt i en undersøkelse, svarte at de kjente til at det foregikk baksnakking på deres arbeidsplass.