Digitale team

Digitale team

I disse virustider har vi sett at arbeidsmåter har blitt utfordret i stor grad. For de av oss som jobber på en måte som ikke nødvendigvis krever at man sitter fysisk sammen, har det vært aktuelt å jobbe hjemmefra og samarbeide gjennom digitale møter og kommunikasjon. Jeg har tidligere skrevet om kompleksiteten rundt det å jobbe i team, både for den enkelte medarbeider, men også for lederen. Man kan tenke seg at man lett kan miste oversikten og strukturen, tilgjengelighet til hverandre som kolleger, felles mål kan bli mer til individuelle mål og man kan miste mye av det relasjonelle aspektet. Medarbeideren og lederen vil møte forskjellige utfordringer, men det er viktig å forsøke å få det beste ut av situasjonen. Dette er helt klart en arbeidsmåte som ikke forsvinner med koronaen.

Medarbeideren i det digitale team

Hvis jeg starter først fra det enkleste, altså strukturering av arbeidsoppgavene, så vil nok mange slite med dette, når man fysisk skal være adskilt fra de andre kollegene. Her er det to hovedtyper som sannsynligvis vil dukke opp, den som ikke får gjort oppgavene i tide og dermed jobber til alle døgnets tider og den som greier å få gjort oppgavene i løpet av en vanlig arbeidsdag. Det finnes mange tips som hjelper en å effektivisere arbeidet på hjemmekontor. Men hva med samarbeidet eller teamjobbingen når man sitter hver for seg?

Her må man stadig minne seg på at man ikke skal løse alt selvstendig. Ikke vær redd for å bruke de digitale hjelpemidlene! Ring kollegaene dine og involver dem i det du driver med! Det kan være lurt å sjekke kalenderen deres på forhånd, slik at du ikke forstyrrer. Hvis du lurer på noe, send en e-post og be om hjelp. Det vil gi en god følelse til kollegaen din å vite at dere har løst noe sammen.

Et av de gode digitale hjelpemidlene er Teams eller andre varianter av digitalt møte- og kontaktverktøy. Bruk disse til å dele kunnskap, de gode måloppnåelsene, men også søk etter løsninger fra andre og delta aktivt i gjennomføringen av videomøter eller andre møter. Vær bevist på at, selv om du sitter for deg selv, så er du en del av et team som skal fungere og forhåpentligvis snart gå tilbake til en mer normal hverdag.

Lederen i det digitale team

Lederen i det digitale team

Lederen i det digitale team

Det er en kjensgjerning at lederen må være til stedet for den enkelte og følge opp resultatene og krav fra sine ledere igjen. Her er nok strukturen helt avgjørende, både når det gjelder gjennomføring av møter, men også føring av egne avtaler. Noe av det viktigste som ikke må glemmes er å ivareta relasjonene og teamfølelsen selv om man ikke er fysisk nære. Kjenn på stemningen i videomøtene og ta deg tid til en individuell prat med de som ikke er så aktive.

Vi vet hvor viktig det å bli sett, så det er helt avgjørende å være observant. Det digitale team må ledes ved at man balanserer mellom det å være der for sine ansatte, enten per e-post, telefon, videomøter, men også ivareta egne behov og tid. Det blir nå ekstremt viktig å sette grenser, bruke sin kalender aktivt og ikke la seg spise opp av arbeidsmengden og utfordringene som dukker opp.