En god leder

Jeg har selv vært leder for en del år tilbake, og vet hva det kreves for å lykkes. Jeg må innrømme at det til tider var tøffe tak, og som alle andre gjorde jeg en del feil. Det å være førstelinjeleder, er faktisk noe av det mest krevende som er. Det er disse lederne som treffer de ansatte jevnlig, og ja noen jobber jo direkte sammen med sitt personell hele tiden også. Videre oppover i organisasjonen, er det større og større avstand mellom ledelse og de øvrige ansatte. Om man tenker det å være en god leder inn i en teamvirksomhet, så snakker vi om en god teamleder som hele tiden er tett på sine teammedlemmer. Her kommer noen punkter, som kjennetegner en god leder.

En god lytter

Det å legge opp til at de ansatte kan komme med sine egne meninger, er en kontinuerlig prosess som ikke bare hører hjemme i en medarbeidersamtale. Ledere som bare lytter under en medarbeidersamtale, er konfliktskye og vil ikke høre om problemer eller utfordringer. De viser også sine ansatte liten respekt, og på sikt vil det gå utover arbeidsmiljø og eventuelt sykefravær.

Besluttsom

Det finnes nok av ledere, som sier de skal ta tak i saken men ikke noe skjer. Dette kan være både personalmessige saker, men også innenfor drift og produksjon. Dette skader og irriterer både de ansatte men også bedriften. En god leder tar avgjørelser, på kortest mulig tid. Det kan til tider være behov for å sjekke ut saker og ting, men avgjørelser skal tas uten tap av tid.

Forventninger

Tydelige og realistiske forventninger til sin stab, målt opp mot ressursbruk og kvalitet på utført arbeid. På hvilken måtte det måles, og vises er ulikt fra leder til leder. Men det skal være et redskap for både leder og den ansatte, slik at man kan korrigere underveis og så tidlig som mulig om det er behov for det.

Refleksjon

En god og sterk leder, ønsker gode og sterke medarbeidere. Det er bare sunt å la personalet fokusere på litt andre saker enn det dagligdagse. På denne måten skaper man personlig utvikling og mer engasjerte medarbeidere. Det skal være takhøyde for å stille spørsmål, og be om begrunnelser om det skulle være behov for det.

Ansvar

Det skal aldri være noen tvil om hvem som sitter med hovedansvaret, samtidig som de kan ta mot innspill både fra medarbeidere og kolleger. Ansvar er noe en leder aldri kan delegere vekk.

Forbilde

Her er det ikke mulig å gjøre en god nok jobb, men en god leder ligger så nærme hundre prosent som mulig. Man vil alltid bli målt og vurdert, både lederstil og personlighet. Verdier, mål og visjoner, er noe som skal ligge inn under huden på en god leder.

Forbilde

Resultater

God innsats skal belønnes, de som yter mye og mer enn forventet skal belønnes og settes pris på.
Det er mange andre ting enn dette som en god leder, jobber etter og som kjennetegner vedkommende væremåte og lederstil. Det avhenger også av type bedrift, driftsopplegg og bedriftens verdier.