Forskjellsbehandling

Dette ordet er ofte negativt ladet, og absolutt ikke noe man skal drive med. Men jeg tenker at det ofte er feil, man kan høre på tonefallet når noen sier ordet-forskjellsbehandling. Det skal ikke forekomme sier noen, her skal alt være likt, alle skal behandles likt. For meg er det på grensen til en kommunistisk tankegang, så klart skal vi ikke behandles likt. Vi er alle forskjellige både som mennesker og arbeidstakere, så hvorfor skal vi behandles likt? Jeg er klar over at det finnes mange nyanser her, og jeg tegner nok et litt forenklet bilde av det. Men uansett så ønsker jeg å poengtere hva jeg mener, fordi for meg er forskjellsbehandling helt greit. Men det krever at leder er bevisst, slik at man hele tiden har en beg runnelse for de handlinger som velges.

Diskriminering

Innledningsvis skrev jeg litt om at forskjellsbehandling, er positivt og riktig. Men la meg nyansere det litt. Det jeg legger i forskjellsbehandling, er at man skal behandle alle ulikt for de vi er ulike. Om en ansatt Y som nesten alltid stiller opp ved behov, spør om fri fredag før jul-er det rett og rimelig at vedkommende får ja fra meg. Men om ansatt X som nesten alltid sier nei til en ekstra innsats, spør om det samme-er det slett ikke umulig at det blir avslag. Dette er ikke forskjellsbehandling, selv om det ofte blir omtalt som det.

Diskriminering

Diskriminering er noe ganske annet, det samme med systematisk forskjellsbehandling av mennesker med samme kvaliteter og egenskaper. Det er mulig at ordet forskjellsbehandling, bør byttes ut med belønning eller anerkjennelse. Det er lett å blande ord og begreper, noe som kan føre til misnøye og ikke minst misunnelse.

Brukes litt om hverandre

Ordene diskriminering og forskjellsbehandling, brukes gjerne sammen i forskjellige situasjoner.

Diskriminering er ofte tema i ansettelser, helt fra hvordan en stilling utlyses-til man har ansatt en person i stillingen. Det kan også være et aktuelt ord i avskjedssaker, lønnsspørsmål og opprykksaker.

Diskriminering er med andre ord mer alvorlig, enn forskjellsbehandling men kan ofte brukes litt lemfeldig. Det er mange måter å diskriminere en eller flere personer på, men det er ofte knyttet opp mot kjønn, religion, etnisk bakgrunn, alder, hudfarge, seksuell legning.

 

Eksempel på ulovlig og lovlig diskriminering

Det er i hovedsak to lover, som regulerer dette med diskriminering – arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. I noen tilfeller kan også andre lovverk være aktuelle. La oss ta et eksempel på et ulovlig lovlig tilfelle, hvor man åpenlyst diskriminerer – og ett hvor man er ute på tynn is.

  • Ett av byens utesteder har behov for en ny dørvakt, i stillingsutlysningen søkes det etter en mannlig arbeidstaker. Dette er kjønnsdiskriminerende, og vil etter all sannsynlighet ikke vunnet frem i en rettsak.

 

  • En kristen barnehage trenger en ny medarbeider, de jobber etter et kristent verdigrunnlag. Av den grunn skriver de i stillingsannonsen, at de ser etter en med nettopp en slik religion. Man kan på mange måter si at det er diskriminerende, på bakgrunn av religion. Men saken vil trolig vinne frem i en rettsak eller klagesak.