Hva en leder bør tenke gjennom

Hva som er en god leder, er ikke lett å definere. Men slik jeg ser det er det noen fellesnevnere, uansett type bransje og organisering. Jeg har selv vært leder, og har som alle andre også hatt forskjellige ledere over meg. Siden jeg har erfart å både være leder men også medarbeider, tror jeg at det er en god kompetanse inn i rollen som leder. Det er en del ledere som ikke har denne erfaringen, men om man ikke er toppleder har man jo alltid en leder over seg. Men hvor viktig er det med gode ledere for å oppnå resultater, kvalitet og trivsel? Dette er nok veldig situasjonsbestemt, men det er ikke noen tvil om at leder som regel har en viktig rolle i en organisasjon. Jeg har tidligere skrevet litt om hva som kjennetegner en god leder, i oppførsel og adferd. Men stiller de seg selv spørsmålet hver morgen, er jeg en god leder?

Sterk vilje

Sterk vilje kommer godt med i flere sammenhenger i livene våre, og som leder er du avhengig av å ha en særdeles sterk viljestyrke. Det er ikke slik at alle passer som ledere, men det er mye som kan læres og trenes opp. En leder må ha ønske om å lede, det må være noe som faller seg naturlig og være inderlig opptatt av bedriftens verdier, mål og visjoner. Å være leder i oppgangstider, er langt lettere enn når motgangen kommer. For den kommer for de fleste, det er bare spørsmål om når den kommer.

Motivere

Dette er det aller viktigste å kunne klare, uten motiverte medarbeidere hjelper det lite med planer og strategier. Men det er også viktig at man har viljen til forbedringer og forandringer, forandringer på en arbeidsplass blir sjeldent bare positivt mottatt. Gjennomføringsevne er et annet nøkkelord, ledere uten denne evnen får ofte lite gjort. Det blir som regel bare med ordene, og man mister ofte all respekt både fra medarbeidere men også ledere oppover i organisasjonen. En god leder tør å slippe taket, vedkommende detaljstyrer ikke men ser det store bildet og har totaloversikten.

Motivere

Mange fallgruver

Jeg har selv erfart at det er fort gjort å trå feil som leder, men det er slikt som kan skje alle. Det som er viktig om man feiler, er å være ydmyk og være ærlig om det som har skjedd. En leder som ikke klarer å innrømme egne feil, vil ikke få noe respekt blant sine ansatte. Om man spiller med åpne kort, vil man oppnå respekt og ærlighet også andre veien. Ingen er feilfrie, ei heller ledere.

Eierskap til jobben

I dette ligger det mye på viljen også, men en leder som går inn for oppgaven med hud og hår vil ofte lykkes. Med dette menes ikke at man trenger å jobbe 15 timer i døgnet, men at de ansatte kjenner at du bryr deg og at det er oppriktig og ærlig. En god leder skal aldri unnskylde seg med, at vedkommende er blitt pålagt noe. Hvor ble det av eierskapet, og viljen til en slik leder?