Hvordan bruke metaforer ute i naturen

Jeg har tidligere skrevet litt om bruk av metaforer, jeg tenkte å komme med noen konkrete eksempler på noen slike metaforer vs. oppgaver. Dette er oppgaver og en type teamsamling jeg selv var ansvarlig for, i en tidligere jobb overtok jeg et team som slet. Dette var bakgrunnen for at tidligere leder trakk seg fra jobben, jeg visste at jeg gikk til en vanskelig oppgave. Jeg gjorde ikke all jobb med teamsamlingen alene, hvis man som teamleder sitter alene om alle problemer vil man raskt bli utbrent og miste motivasjon.

Bakgrunn

Teamet bestod av godt voksne mennesker, jeg kan tenke meg at gjennomsnittsalder lå på godt over 50 år. Jeg som teamleder var den yngste, det i seg selv kan være et problem. I tillegg hadde jeg liten erfaring fra denne type produksjon, som var innen logistikkbransjen. Som teamleder hadde jeg ingen erfaring, men erfaring som leder fra andre steder og annen type organisering.

Helgesamling

Når jeg ble kjent med teamet, og fikk kjenne litt på kroppen hva som teamet slet med, bestemte jeg meg for å ha en helgesamling fra lørdag ettermiddag til søndag kveld. Jeg tok opp saken med tillitsvalgt, hun sa seg enig i mine planer og var klar over at noe måtte gjøres.

Samling på hotell

Hotell var det teamet var vant med fra tidligere, skuffelsen var derfor stor når jeg sa at det ville bli cirka 30 timer utendørs. Ingen flotte middager eller sene timer i baren på et hotell, maten de skulle spise måtte lages av teamet selv. Jeg kan ikke akkurat si at stemningen var på topp når de ankom avtalt sted, her lå det en del utstyr som skulle fraktes inn i skogen. Det var minimalt som var ordnet på forhånd, dette var selvsagt planlagt fra min side. Metaforene stod bare i kø, de skulle utfordres på å bli bedre på samarbeid og kommunikasjon.

Samling på hotell

Overraskende raskt fra negativt til positivt

Jeg var forberedt på 2 dager med mye klaging, men vi hadde nesten ikke kommet oss inn i skogen før samtlige var muntre og positive. Oppgavene som naturlig lå der, var det bra samarbeid og resultater på. Man kunne lett se at samarbeidet der ute, var langt bedre enn det man så på arbeidsplassen. Dette gledet meg veldig, men jeg visste jo at en slik samling alene ikke var nok. Men du verden som det motiverte meg å se at de kunne faktisk samarbeide. Eldre damer som bar tungt utstyr var ikke noe problem. Men når kreftene tok slutt, var det aldri noe problem med å få hjelp. Metaforene bare rant på, en del av dem var planlagt av meg, men en del dukket naturlig opp underveis.

Oppgaver underveis

Det var lagt inn en del oppgaver underveis, noen av oppgavene ble nok i utgangspunktet litt fleipet bort. Men etter hvert fungerte også dette utmerket, vi hadde ikke mer enn 2 timers marsj inn til basen. Jeg følte jeg hadde kommet lenger med teamet på disse 2 timene, enn under tiden vi hadde jobbet sammen.