Hvordan bygge et godt team – metaforer

Jeg er sikker på at det finnes mange svar på dette med teambuilding, eller på godt norsk lagbygging. Jeg velger å bruke teambuilding, for det klinger liksom mye bedre. Jeg tenker at oppskriften på å bygge et godt team, ligger i sammensetningen i teamet. Tenker da både på alder, kjønn, kultur, oppgaver og ikke minst rammevilkår. Hva har jeg tilgjengelig? Hva er bestillingen? Hva er kravene og ønskene? Det er mye som spiller inn, men man kan få til mye med ganske små ressurser.

Bruk av metaforer

Jeg har selv ganske gode erfaringer med bruk av metaforer, her har man mulighet til å utfordre teamet og teamleder i en annen setting enn til vanlig. Men det er viktig å huske på at det er forskjell på teambuilding og teamtrening, eller la oss kalle det for team samling. For meg er teambuilding først og fremst ment for en nystartet gruppe, eller en gruppe som tidligere ikke har fungert som team. Det med å bruke metaforer, er opprinnelig ment i forhold til det verbale. Men det er ikke noe problem å gjøre det i praksis heller, eller i en kombinasjon av begge deler. Det betyr kort og godt at man gjør noe i overført betydning, at man kan legge frem en sak uten å ordrett nevne selve saken. Men hensikten med det hele er i dette tilfellet å løse et problem, eller selge inn et nytt forslag eller en idé.

Konkret eksempel på bruk av metafor i praksis

Konkret eksempel på bruk av metafor i praksis

Teamet har eksistert en stund, men de sliter med samarbeid internt. En rekke tiltak er prøvd ut, teamleder ser snart ingen løsninger på det aktuelle problemet. Det ligger også problemer knyttet til det sosiale, men de er ganske gode på oppgaveløsing individuelt. Teamleder for grønt lys for en helgesamling, men budsjettet er ikke all verden på grunn av dårlig økonomi i bedriften. Hvordan løser man dette? Hvordan selge inn «gratisarbeid» til et team som allerede sliter? Den jobben må bare gjøres, det vil garantert få en del negative reaksjoner men slik er det å være leder.

Teamsamling ute

Metaforen ligger i å ta teamet ut i andre miljø, og andre settinger enn de til vanlig opplever og treffes i. En metafor er en sammenlikning, der det åpenbare svaret ikke er med. Man skal trenes og utfordres på noe, men veien til målet er ikke klart definert eller kjent. Ofte vet ikke de som utsettes for det, noe om hensikten med det som de skal være med på. En dårlig og lite gjennomtenkt strategi, vil være å legge frem hva teamet sliter med i forkant av en teamsamling. Etter samlingen skal man gå inn og evaluere, det er da man kan trekke linjene til det daglige og det som må bedres. Kanskje man etter en slik samling oppnår det man ønsker, eller at det i alle fall er starten på en god prosess videre. Men en samling starter alltid med en god plan, og ikke minst hva som skal gjennomføres og hvorfor. Dette er leders arbeidsverktøy, ikke noe som teamet skal være delaktig i på forhånd. Vi snakker her om et ganske nytt team, som sliter med samarbeid og det sosiale. Dette henger ofte sammen.