Måloppnåelse – riktig fokus

Måloppnåelse – riktig fokus

Mange kjenner seg nok igjen her, at man har satt seg ett eller flere mål som man rett og slett ikke klarer å innfri. Det kan være i jobbsammenheng, privat eller kanskje på idrettsbanen. Personlig har jeg både gode og dårlige erfaringer med det å jobbe med måloppnåelse. Men det som uansett er viktig, er at målene en oppnåelige – og at man har et eierforhold til dem. Mål som er høytsvevende er ikke lette å jobbe etter, og svært ofte ikke lette å nå. Da er man mer over på visjoner, og må ikke forveksles med mål. I jobbsammenheng er det ofte slik, at bedriftens visjon(er) splittes ned til konkrete mål. Disse skal hver enkelt medarbeider og avdeling, jobbe konkret med å nå. Men uansett handler det om å ha riktig fokus, helt fra toppen og ned til enkeltmenneske.

Står på stedet hvil

Selv om du selv føler deg utslitt, og ikke opplever å være i nærheten av målene som er satt – kommer dette ofte av feil fokus. Da hjelper det lite at du bruker mye energi og krefter, nå man ikke opplever suksess med det man driver med. Et annet problem man ofte vil oppleve, er at man har oppmerksomheten på for mange områder/felt – slik at det som er viktig ikke blir godt nok ivaretatt. Dette skjer ofte om du eller sjefen din, har satt opp for mange mål. Eller en annen typisk feil, er rett og slett at du har for mye å gjøre og at målene ikke er realistiske.

Multitasking fungerer sjeldent bra

For en del år tilbake kom dette begrepet med Multitasking. Det var her nøkkelen til effektivitet og suksess skulle ligge. Men dette har man gått mer og mer bort fra igjen da de fleste av oss ikke takler Multitasking. Dette er det forsket på , og det var dette negative resultatet forskerne kom frem til. Når man nå har gått over til «normalen» igjen, så ser man at både effektivitet og progresjon øker. Fokus på en ting av gangen er med andre ord en viktig faktor for å lykkes. Det er nok en del bransjer som fortsatt mener at Multitasking er løsningen, som for eksempel i næringslivet. Men vi mennesker er ikke skrudd sammen slik, og kan ikke sammenliknes med datamaskiner – som slett ikke har noen problemer med å «multitaske»

Selvdisiplin

Selvdisiplin

Det er mye som kan stjele av vår tid, og her tenker jeg nok spesielt i jobbsammenheng. Prating med kollegaer, surfing på nettet og ikke minst bruk av sosiale medier. Med dagens kommunikasjon på telefoner og PC, er det fort gjort å miste fokus. Men jobb med å avslutte det du driver med, så kan man heller bruke pauser og annen ledig tid – til å svare på Facebook eller mailer. Det er ikke alltid at dette er like lett, men det er slett ikke umulig.

Enkle mål

Ofte kan målene med fordel splittes ned til Enkle mål for dagen, da blir det mer konkret og målbart – og ikke minst mer oppnåelige der og da. En annen fordel med daglige mål er at det er lettere å se hvordan man ligger an med tanke på langsiktige mål – delmål er kanskje det mest riktige å kalle det for.