Mennesker trenger tilbakemeldinger

Vi mennesker trenger stadige tilbakemeldinger, vi trenger rett og slett noen som forteller oss hvordan de opplever oss. Jeg er ikke noe unntak på dette området, jeg er som de fleste andre og setter pris på å høre hva de rundt meg tenker og mener om meg. Men det er nå en gang slik, at de fleste av oss liker gode tilbakemeldinger. Men er vi flinke nok på dette området? Jeg tror svaret er nei. Jeg tror ikke vi er flinke nok når det gjelder kritikk heller, mange av oss kvier oss for å si noe negativt til en venn eller kollega. Men det er jo i beste mening, og det vil jo ofte hjelpe den det gjelder til å kunne gjøre noe med det. Jeg er sikker på at vi mennesker er avhengige av denne type kommunikasjon, det er på denne måten vi skapes, formes og har mulighet til å utvikle oss.

Sosial tilhørighet

Vi mennesker er sosiale vesener, og vi er mer knyttet til hverandre enn det vi kanskje er klar over. Det å ha en sosial tilhørighet er veldig viktig for oss, videre er samspillet mellom oss noe som utvikler oss som mennesker. Jeg bruker bevisst ordet mennesker, hva vi er utover det avhenger av situasjonen. Det kan være venn, kollega, leder, far, mor, bror, søster, nabo, ektefelle ja listen er lang.

Anerkjennelse

Her er det viktig at vi er bevisste, for hva er egentlig forskjellen på anerkjennelse, ros og tilbakemelding? Jeg tror vi bruker dette litt lemfeldig, det er i alle fall min erfaring. Anerkjennelse for utført arbeid, er noe som alltid betyr mye på en arbeidsplass. Det vil optimalisere måloppnåelser og motivasjon for vedkommende, ja kanskje for hele avdelingen eller teamet. Ingen mennesker kan jobbe for døde ting, med dette mener jeg et selskap, en merkevare eller en maskin. Vi mennesker jobber for hverandre, og det er selve drivkraften i alt vi gjør og eventuelt ikke gjør.

Anerkjennelse

Ikke bare arbeidsrelatert

På en arbeidsplass er det viktig at man også har andre felles arenaer, enn selve jobben. Det er viktig at en leder kjenner sine ansatte, slik at man kan ha noen andre samtaletema enn kun de jobbrelaterte. Det samme er det mellom kollegaer, dette viser at vi bryr oss om hverandre. Det å føle at man er likt på jobben, viser seg å være en svært viktig faktor for trivsel. Kanskje ikke så overraskende i seg selv, men det kan være fort gjort å glemme det i en hektisk hverdag. Husk at det er lov å ha det moro på jobben, og det å kunne slå av en prat om felles interesser som ikke er jobbrelatert – er noe man må ta seg tid til. Det er viktig å skille mellom sosial tilhørighet, og det faglige. Alle kan gjøre feil, og det skal ikke ramme deg på en slik måte at man føler seg utestengt fra fellesskapet. Det må være takhøyde for at ting skjer, men det mellommenneskelig skal ikke rammes av eventuelle faglige svakheter eller avvik.