Samarbeid

Det å kunne samarbeide, er viktig nesten i alle mulige sammenhenger. Det er jo helt sentralt både i jobbsammenheng, i familien, i idrettslaget. Men hva vi legger i det, er jo veldig individuelt. Det avhenger så klart av situasjonen, men uten samarbeid kommer man ikke langt. For meg er kommunikasjon, ærlighet og imøtekommenhet viktig, uten dette kommer man ikke langt i forhold til samarbeid i alle fall. Hva kan jeg gjøre for at dagen til min kollega skal bli best mulig? Hva har jeg av forventninger til han eller henne? Hva med kroppsspråket? Hvordan oppfattes jeg av de andre på jobben? Det er mange tanker og ideer som svirrer i hodet, og det er et spennende tema i alle fall.

Felles mål

Det er som regel et eller flere mål, man gjennom et samarbeid arbeider for å nå. Det kan være mange årsaker til at man samarbeider, men veldig ofte har det med ressurser å gjøre. Ved at man samarbeider, sparer bedriften penger.
Det kan også være i forhold til kvalitet og kompetanse, men dette avhenger veldig av type samarbeid og type bedrift eller organisasjon vi snakker om.
Hvordan definere samarbeid
Det er ikke lett å sette ord på dette, for det avhenger av hvordan man velger å definere selve ordet. Det får meg til å tenke på gode gamle Hårek, han hadde lært mannskapet på skipet til å ro i takt. Men da den jobben var gjort, gjenstod det bare å få dem til å ro samme vei. Jeg synes det forteller mye om hva som kan være utfordringen, nettopp ved et samarbeid.
Planlegging og utvikling, gjennomføring og evaluering
Det finnes ulike modeller og strategier, men i en samarbeidsprosess kan følgende være en god fremgangsmåte for et vellykket resultat:
1. Avklare roller og fordele ansvar
2. Forventinger mellom partene eller personene
3. Formelle og uformelle møteplasser
4. Organisering av samarbeidet
5. Hva er utbytte av samarbeidet
6. Kulturforskjeller og likheter

Om man jobber etter denne modellen, tror jeg man kan komme et stykke på vei. Det er jo bedre å slippe å gå i typiske fallgruver, og heller bruke modeller og fremgangsmåter som er testet og brukt tidligere.
I mitt eksempel, snakker jeg ikke om to personer som skal samarbeide om et stykke jobb. Det kan i seg selv være utfordrende nok, men jo færre man er desto lettere bruker normalt et samarbeid å være.
Om man tenker seg en stor avdeling eller et stort team, som skal begynne å samarbeide på tvers av fagfelt, produkter, personell. Det vil garantert bli noen utfordringer i startfasen, og det er utrolig viktig med en god leder eller ledergruppe om man skal lykkes.
Det at man skal ta alle på alvor, er også viktig. I alle endringsprosesser er følelsen av delaktighet, og det å bli hørt viktig.

Planlegging og utvikling, gjennomføring og evaluering

Hva er problemet

Dette blir nesten som å reparere en bil, man starter alltid med feilsøking. Slik er det i andre tilfeller også, om en avdeling eller bedrift sliter med samarbeid internt eller eksternt. Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, kan ofte gi en pekepinn på hvor skoen trykker. Dette skal også være en del av HMS-rutinene, ved vernerunder er det naturlig med slike undersøkelser.