Si fra når det ikke er okey

Dette med å varsle, er slett ikke noen enkel sak. Enten om det er som medarbeider, eller leder. Som leder har man så klart et særskilt ansvar, men et trygt og godt fellesskap er også ditt og mitt ansvar. Dette med takhøyde, har jeg skrevet litt om tidligere. Jeg tok da et eksempel fra Universitetet i Oslo (UiO) Jeg ble mildt sagt imponert, over hvordan det der jobbes med felleskapet og hva de legger i ordet «Takhøyde» Men hva skjer etter at man har sagt fra? En del steder skjer det dessverre ingenting, og da er jo situasjonen enda mer alvorlig. Det avhenger så klart av alvorlighetsgrad, men varsleren vil i de fleste tilfeller om intet skjer-føle seg dum og tilsidesatt. Si fra – Vi lytter, ja slik lyder det på UiO.

Pride-flagget

Det norske samfunnet har kommet langt, når det gjelder åpenhet og aksept for seksuell legning. Men vi er ikke kommet helt i mål, i visse miljøer har man kommet lenger enn i andre. Det at man faktisk blir akseptert, uavhengig av seksuell legning er viktig for oss alle. Ved UiO vaiet Pride-flagget i juni, dette er et sterkt og viktig signal om at her er alle velkomne. Kanskje ikke så viktig vil mange si, men jo det er viktig. Årsaken var at man ville vise seg selv og andre, at ved UiO er mangfold og åpenhet et viktig tema.

Egen kanal

For drøye fem år siden, så opprettet UiO en egen kanal. Dette for å gjøre det lettere, å si fra om forhold man ikke ønsket. Men det spesielle med denne kanalen, er kanskje først og fremst at man også kan si fra om det man er fornøyd med. Dette er jo viktig, slik at man får ett helhetsbilde av fellesskapet og arbeidsmiljøet. Det er ikke minst viktig for ledelsen, og andre sentrale nøkkelpersoner. Jeg tror at dette kan virke forebyggende, at man kan ha fokus på både det som virker og det som ikke virker. Alt trenger pleie, også det som virker.

Egen kanal

Rød, gul og grønn linje

Kanalen ved UiO er tre-delt, dette for å sortere saker etter alvorlighetsgrad og type saker. Den røde linjen, er for saker som er av alvorlig karakter. Det er som eksempler; straffbare, uetiske, skadelige, farlige forhold. Altså type saker som krever ganske umiddelbar reaksjon og tiltak. Mens den gule linjen, er saker som er mindre alvorlige og ikke krever umiddelbare tiltak. Men det er ikke dermed sagt, at de ikke er viktige for de det gjelder. Men det er ikke snakk om liv & helse, eller at de bryter med lovverket. I denne sammenheng, er lovverket ofte Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven.

Grønn linje – Forhold som fungerer

Her kommer saker som man ønsker videreført, altså det som fungerer. Typisk her er opplegg for studentene, eksempelvis tiltak som er igangsatt for å bedre læringsmiljøet.

Si fra – Vi lytter

Systemet som er i bruk ved UiO, gir brukerne en sikkerhet at saken blir fulgt opp. Det er egne godt skolerte personer, som behandler hver enkelt sak. Saksbehandlingstid varier noe, men det er naturlig nok rød linje som er prioritert og krever raske svar og eventuelt tiltak.