Stress rammer oss forskjellig

Vi kjenner nok alle sammen til, situasjoner hvor vi føler oss stresset. Det kan være i mange forskjellige situasjoner og settinger, men i jobbsammenheng er det kanskje mest vanlig. Men det kan også skje i alle typer situasjoner, eller om man vet at noe spesielt skal skje – noe som man kanskje ikke har helt kontrollen over. Jeg vet ikke hvor jeg selv ligger, når det gjelder stress. Jeg som svært mange andre blir jo stresset, og det viser seg at dette med stress rammer oss veldig ulikt. Det er et komplisert bilde, og mange teorier om nettopp dette tema. Vi skal nå se nærmere på, hvordan noen mener at dette henger sammen.

Stress rammer oss forskjellig

Fysiske sammenhenger

Det er blitt forsket en hel del på stress opp gjennom tidene, og nå kan man for første gang se at det er fysiske sammenhenger i forhold til hvordan vi takler stress. I hjernen vår sitter det noe som heter Hippocampus, og den er som regel 3-4 centimeter lang. Det viser seg nå at størrelsen på denne, er avgjørende for hvordan vi takler stress. Den er pølseformet og ligger innenfor tinningen, og den har til oppgave å danne nye minner i hjernen. De som er mest sårbare for stress, utvikler også lettere depresjon og angst.

Størrelsen varierer

Forskningen som ble foretatt i både Norge og Sverige, tok for seg drøyt 100 mennesker over en periode på 15 år. Det var ikke noen tvil, de som hadde mindre Hippocampus hadde også høyere stressnivå. Denne sammenhengen var helt tydelig, ok det ble tross alt testet over lang tid med ganske så mange mennesker.

Målte stressnivå og MRI-skanning

Målte stressnivå og MRI-skanning

Det er ikke noen tvil om at denne oppdagelsen, med størrelse på Hippocampus og stressnivå – er et stort og viktig funn som aldri tidligere er blitt oppdaget. I løpet av testperioden på 15 år, så ble det de siste 5 årene også foretatt MRI-skanning av hjernen til samtlige forsøkspersoner

Arv og miljø

Det er noe usikkert om størrelsen på Hippocampusen er medfødt, men mye tyder på det. Det betyr at man allerede fra fødselen, høyst sannsynlig kan være mer sårbar for stress. Det at det skal være forskjell på menn og kvinner, fant ikke denne forskningen noe bevis for. Det har vært en vanlig oppfatning, at kvinner har et høyere stressnivå enn menn. Arv og miljø spiller også inn, og må sees i sammenheng med alle faktorer som kan utsette oss for stress.

Mye stress kan gi oss dårlig hukommelse

Siden hjernen vår er bygget opp slik at sårbarhet for stress, er knyttet til den samme delen som minnet – så kan mye stress gi oss dårlig hukommelse på sikt. Når man glemmer mye blir man bare enda mer stresset, noe som igjen kan gi oss depresjon og angst. Hvordan hver enkelt opplever stress, er veldig varierende. Det er nettopp denne opplevelsen av stress, som bestemmer om det er helseskadelig og belastende for oss. Senere skal vi se på hvordan man kan lære seg å takle stress på en bedre måte, og ikke minst hva som skal til for å takle forskjellige kriser i livet.