Takhøyde oss mennesker i mellom

Dette med å ha takhøyde, blir ofte brukt i forskjellige sammenhenger. Jeg synes ordet er dekkende, om det bare blir brukt på den riktige måten. Med dekkende mener jeg, at det er liksom et ord de fleste av oss forstår og kan forholde oss til. Det er et billedlig ord, som gjør at mange av oss senker skuldrene. Man trenger ikke gå rundt å engste seg for å dumme seg ut, eller for at man ikke skal være god nok i ulike sammenhenger. Men det kan også linkes opp mot humor, at det på denne arbeidsplassen er rom for humor og latter. Men grensen mellom det å ha takhøyde, til det som kan grense til  mobbing – kan i noen sammenhenger være syltynn. Takhøyden kan med andre ord, slå begge veier. Men den kan også si noe om det å kunne ytre seg, si fra hva du mener uten at det skal få konsekvenser for deg. Kort sagt, takhøyde kan være så mangt.

UiO og takhøyde

Jeg tenker å trekke frem et akademisk miljø, og se litt på hva de tenker og legger i dette med takhøyde. Miljøet jeg tenker på, er Universitet i Oslo (UiO) Slik som de selv omtaler seg, så skal fellesskapet kjennetegnes av stor takhøyde for ytringer gjennom respekt og åpenhet. Alle fellesskap handler om mennesker, og det akademiske felleskapet skal slett ikke være noe unntak. Som de selv sier, det ville ikke vært noe universitet uten mennesker. Slik er det nok riktig å tenke i mange sammenhenger, oss mennesker i mellom Det å kunne si fra er viktig, enten om det gjelder fellesskapet, eller når hver enkelt sin integritet settes på prøve.

Føle trygghet og trivsel

Alle bedrifter er klar over det, alle skoler og universiteter det samme. Nemlig det at trygghet og trivsel, bidrar til at man lykkes bedre med det man driver med. Dette gjelder både på det sosiale, og det faglige. Derfor er et godt lærings- og arbeidsmiljø så avgjørende viktig. Her skilles det ikke mellom studenter, og de ansatte. De er alle sammen en del av det samme miljøet, og skal fungere optimalt i sammen.

Føle trygghet og trivsel

Praksis

Det er lett å komme med flotte ord, mål og visjoner. Men hos UiO så betyr dette konkret, at alle skal ha samme rett til å uttale seg, ta like mye plass, kunne vise sterke sider, men også de svake sidene. Trygghets- og frihetsfølelsen skal prege miljøet ved UiO Men som alle andre steder, skjer det jo episoder og avvik man skulle vært foruten. Da er det slik at varsling, er noe som er helt riktig og legitimt. Man skal si fra om uønskede forhold, det å vise at man faktisk bryr seg om hverandre og fellesskapet. Ved å ha gode rutiner innen HMS, skal det sikre at avvik skal fanges opp og rettes så snart som det er mulig.

Veldig viktig arbeid

Det at UiO er så langt fremme, tror jeg gir store ringvirkninger langt utenfor universitetets vegger. Dette er takhøyde slik den skal fungere, og senere skal jeg skrive litt om et tiltak de har igangsatt for å sikre seg best mulig arbeidsmiljø og at uønskede forhold avdekkes og avklares.