Teamsamarbeid i idretten

Vi skal nå bevege oss inn i idrettens verden, og både reflektere og dvele litt ved hva idretten får til – og jeg tenker da både på bredde- og toppidrett. Når vi sitter og koser oss med idrett på TV, så vet de færreste av oss hva som ligger bak resultatene som oppnås. Jeg har selv ingen personlig erfaring fra toppidrett, men tenkte å hente frem noen erfaringer fra min tid som mosjonist på sykkelsetet. Uansett hva vi ser for oss av nivå på idretten, så medfører de fleste idretter en eller flere former for samarbeid – eller som jeg har valgt som overskrift «Teamsamarbeid».

Vintersporten

Jeg velger å ta for meg vintersporten i første omgang, og dette er naturlig nok fordi vi stort sett har gode resultater innen det meste av vintersportsgrener. Det sies at vi nordmenn er «født med ski på bena» men så enkelt er det nok ikke, når vi ser nivået som Norge har på vintersporten – så ligger det store ressurser bak enhver medalje vi vinner. Når det kommer til utøvere og staber man finner i toppidretten, så har de alle sammen jobbet seg oppover fra bredde- til toppidretten. Det er i idrett som i mange andre sammenhenger, de beste som kommer til topps. Men hva er det som skal til?

Faglig dyktighet

Jeg velger å bruke ordene «Faglig dyktighet» både når det gjelder utøvere, men også stab/støtteapparat. En faglig dyktig langrennsløper må kunne beherske de forskjellige stilarter, selv om man kanskje ikke blir like god i alle sammen. Det samme gjelder en skismører, som må kunne smøre ski under alle vær- og føreforhold – selv om vedkommende helt sikkert har sine spesialfelt med spisskompetanse.

Teamarbeid

Teamarbeid

Jeg prøver på denne måten å sette ord på dette med at ingen kan være gode i alt, slik er det med alt her i livet. Dette med at man da jobber sammen som et godt team, er avgjørende viktig for at hver enkelt – men også laget skal lykkes. Idretten er mestre til slike øvelser som vi nå snakker om, og det er ikke uten grunn at mange bedriftsledere bruker idrett – som eksempler og forbilder i sin egen virkelighet i bedriften.

Å spille hverandre gode

Jeg tenker at et godt teamarbeid handler om å spille hverandre gode, og i typiske lagidretter som sykling som jeg nevnte i min innledning – er det avgjørende viktig at man sykler for laget og ikke seg selv. Så vi har med andre ord hoppet fra vinteridretten, til sommeridretten sykling. Jeg har selv deltatt i sykkelritt og vet viktigheten av at laget samarbeider godt, og når kreftene røyner på blir teamsamarbeidet satt på en prøve – og det er som regel da man også har behov for godt samarbeid.

Samarbeid er uansett viktig

Dette er bare en innledning på tema teamsamarbeid/teambygging, og målet er å bevisstgjøre dere på hvor avhengig vi mennesker faktisk er av hverandre. Dette gjelder også i hverdagen, på jobben, skolen og ja helt ned til barnehagealder egentlig. Jeg liker å bruke metaforer, og jeg ser for meg at det blir en del av det i tiden fremover på denne siden.